Условия за ползване на my-ip-is.com

моя ip е
Този уебсайт ("Сайт") се предоставя от Pk Holding BV ("Компанията") и може / може да се използва само за информационни цели. Използвайки Сайта или сваляйки материали от Сайта, Вие се съгласявате да спазвате условията, посочени в настоящото известие.

Използване на Съдържание на My-IP-is.com


Никое от съдържанието на този сайт не е защитено с авторски права от Компанията или други лица и организации, които предоставят информация на сайта. Потребителите, които използват сайта, получават ограничен лиценз за използване на сайта и неговото съдържание само за лична и некомерсиална употреба.

Разрешено е автоматизирано изтегляне на съдържанието на сайта с цел определяне на IP адреса на системата без човешка намеса. Ако пишете софтуер, който трябва автоматично да определи IP адреса на системата, моля използвайте уеб сайт, който позволява този вид дейност.

Потребителите могат да отпечатват съдържание от този сайт.

С изключение на разрешеното в настоящите Условия, съдържанието не може да бъде възпроизвеждано, продавано, прехвърляно, модифицирано, преразпределяно, препредавано, публикувано или експлоатирано за каквато и да е цел без изричното писмено разрешение на PK Holding BV или на съответния собственик на информацията.

Свързване към и създаване на този сайт


Свързването и споделянето е позволено.

Връзки към сайтове на трети страни


Връзки към други сайтове, управлявани от независими, трети страни съществуват на този уеб сайт. Докато Компанията предоставя тези връзки като услуга на потребителите на този Сайт, Компанията не контролира тези свързани сайтове и не носи отговорност за съдържанието, което се съдържа в тези сайтове. Освен ако не е посочено друго, Компанията не одобрява, одобрява или по друг начин гарантира точността на всяка информация или съдържание, съдържащо се на свързан сайт. Тези сайтове, включително информация, материали, продукти и услуги в тях, се използват единствено на собствения риск на потребителя.

Неточности и грешки


Материалите на този Сайт могат да съдържат неточности и печатни грешки. Компанията не гарантира точността или пълнотата на материалите или надеждността на съвети, мнения, изявления или друга информация, която се показва или разпространява чрез Сайта. Вие приемате, че всяко позоваване на такова становище, съвет, изявление или информация ще бъде на Ваш собствен риск. Дружеството си запазва правото по свое усмотрение да коригира всякакви грешки или пропуски в която и да е част от Сайта. Дружеството може да прави всякакви други промени в Сайта, материалите на Сайта и продуктите, програмите, услугите или цените (ако има такива), описани в Сайта, по всяко време без предупреждение.

без гаранция


Този Сайт и информацията и материалите на Сайта се предоставят "КАКТО Е", без никакво представяне или гаранция, изрично или косвено, от какъвто и да е вид, включително, но не само, гаранции за продаваемост, ненарушение или годност за определена цел.

В никакъв случай PK Holding BV не носи отговорност пред нито едно лице за каквито и да било преки, косвени, специални, последващи или други вреди, свързани с използването или невъзможността за използване на съдържанието, материалите и функциите на Сайта или всеки свързан уеб сайт, дори ако Компанията изрично е уведомена за възможността за такива щети.

Промени в настоящите Условия


Тези Условия за ползване са последно актуализирани през март 28, 2018 и заместват всички предишни Условия за ползване. Условията за ползване могат да бъдат променяни по всяко време; когато бъде направена такава промяна, на този сайт ще бъде публикувана преработена версия. Промените ще бъдат ефективни, когато бъдат публикувани. Ваша отговорност е да преглеждате Условията за ползване от време на време, за да сте наясно с такива промени. Продължаващото Ви използване на този Сайт означава съгласие с подобни промени.